Monogrāfijas

sandra_veinberga_-_komunikacija_teorija_un_prakse

Sandra Veinberg Censorship – the Mission of the Media 2010, LiePA Publishing, Latvia, 153 pages, ISBN: 978-9984-864-11-2

 Sandra Veinberga Mediju Misija. Preses attīstības tenedences Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas (1990-2010). Zvaigzne ABC, 2010, ISBN: 978-9934-0-1058-3, 158 lpp.

 Sandra Veinberga Masmediji: prese, radio un televīzija Zvaigzne ABC, 2005. ISBN 978-9984-40-346-5, 357 lpp.

 

 

 

Publiskās attiecības. Teorijas un prakse Apgāds Zvaigzne ABC. 2004. ISBN 9984-36-529-8

 

Leave a Reply