⭐️Romāns Ielocītās lapas

Sandra Veinberga pārsteidz lasītājus

Datums: 12.12.2001
Autors: Dainis CAUNE
Rubrika: Nacionālās ziņas

Līdz šim Sandru Veinbergu pazinām kā Neatkarīgās korespondenti Stokholmā. Tagad viņa mums piedāvā izlasīt savu pirmo romānu Ielocītās lapas, kura atvēršanas svētki vakar notika Reiterna namā.

«Ir lietas, ko nevar izskaidrot ar žurnālistiku. Man bija vajadzīga māksla,» atzina autore. «Gribēju parādīt, cik dažāda ir latviešu tauta.» Romānu, kura darbība sākas pirms Otrā pasaules kara un beidzas mūsdienās, S. Veinberga sākusi rakstīt pirms sešiem gadiem Parīzē. «Tas ir īsts romāns vīriešiem, un tajā darbojas arī spožas sievietes,» apgalvoja romāna izdevēja – a/s Preses nams grāmatu apgāda vadītāja Astrīda Iltnere. «Romāns nav autobiogrāfisks,» brīdināja autore. «Bet visi tā varoņi ir autentiski, un daudzi sastopami tepat, šajā zālē.»

«Kad Sandra Veinberga parādās pie apvāršņa, sabiedrībā rodas nemiers,» atgādināja a/s Preses nams viceprezidente Lilita Seimuškāne. «Viņas pārliecība – jo nešpetnāki žurnālisti, jo lielāka demokrātija valstī.» Interesanti, kas tagad notiks mūsu rakstniecībā…

Kāpēc es lasu latviešu literatūru?

Datums: 13.12.2001
Autors: Aija Lāce
Rubrika: Skrejošais laiks, Literatūra un Māksla

Pie grāmatu atvēršanas svētkiem pierasts kā nu jau pie dienišķa rituāla, kas pēdējā gadu desmita laikā pavada gandrīz vai ik jaunizdevumu. Jāatzīst, ka ne vienmēr šīs prezentācijas modina īpašu interesi un ne vienmēr tās arī interesantas izrādās. Acīmredzot veiksmi vai neveiksmi nosaka ne viens vien faktors.

Ziņa, ka Neatkarīgās Rīta Avīzes korespondente Zviedrijā Sandra Veinberga uzrakstījusi romānu, līdz mums nonāca jau rudens pusē. Tiesa gan, līdzšinējā pieredze ar žurnālistu rakstītiem romāniem uz īpaši lielu prozas veiksmi cerēt nemudināja. Interesi raisīja pats fakts par Sandras pievēršanos literatūrai. Gaidījām, kāds nu šis “kaķis maisā” būs…

Apgāds Preses nams apjomīgo grāmatu sagatavoja rekordīsā laikā – divos mēnešos. Jau rediģēšanas gaitā “informācijas noplūde” darīja zināmu, ka tapis kas ļoti interesants – spraigi saistošs un apjomīgs ne vien uzrakstīto lapušu skaita, bet arī likteņu, raksturu, vēstures notikumu līniju, sižetisko pavērsienu un grāmatā ietvertās informācijas ziņā.

Reiterna namā 11. decembrī notikusī prezentācija bija svētki. Dots devējam atdodas – acīmredzot šī vecā patiesība, ja tajā ietveram paša rakstītāja personības inteliģento krāsainību un šarmu, nosaka gan grāmatas izdošanos, gan arī apkārtējo cilvēku attieksmi pret visu šo notikumu kā tādu.

Romānu, kura 600 lappusēs ietverti tautai būtiski “notikumi ar latviešiem” jau sākot ar trīsdesmitajiem gadiem, Sandra Veinberga rakstījusi sešus gadus, zinādama, ka šis darbs būs gluži citādāks nekā žurnālistika, zinādama, ka būs ļoti grūti. “Ar literatūru laikam ir tā – tā piemeklē kā slimība, piesakās, varoņi nostājas man priekšā un diktē, un man ir vienkārši jāpieraksta tas, ko viņi stāsta…” Protams, ņemot vērā pašas autores gadus, šī grāmata nav autobiogrāfiska, taču tajā aprakstītie cilvēki – reāli, noskatīti dzīvē, daži bijuši pat klāt šajā prezentācijas reizē (Arī tā ir intriga – ???). Romāna notikumu līnijas nav no pirksta izzīstas, izmantotas arī krāsas no pašas Sandras bērnības, vārdu sakot – tā ir nesadomāta grāmata.

Autores siltais paldies tika gan apgādam Preses nams, gan redaktorei Anijai Bricei, gan māksliniecei Artai Ozolai, gan arī visiem pārējiem, kuri pie grāmatas strādājuši, iejūtīgi ievērodami arī vienu otru riskantu autores vēlēšanos tās tehniskajā izpildījumā.

A/s Preses nams viceprezidente Lilita Seimuškāne raksturoja Sandru Veinbergu kā cilvēku, kā žurnālisti, kurai parādoties pie profesionālajiem apvāršņiem zināmās sabiedrības aprindās parādās nemiers – gan pozīcijas, gan attieksmes, gan uzdrošināšanās dēļ. Daža laba no Sandras proponētajām atziņām, kurām arī nākoties piekrist, pierādot vienu – jo nešpetnāka žurnālistika, jo lielāka demokrātija valstī. Katra Sandras Veinbergas iznākšana – gan tās, kurām sabiedrība piekrīt, gan tās, kurām nepiekrīt – ir vienmēr drosmīga un pietiekami spilgta. Lilitas Seimuškānes vēlējums – lai nepietrūkst iespēju, lai nepietrūkst izveicības šīs iespējas izvērtēt un lai nepietrūkst spēka tās realizēt.

Jaunajai grāmatai augstu vērtējumu deva gan apgāda galvenā redaktore Astrīda Iltnere.

Varbūt mūsu laikraksta lasītājam un autoram Jurim Kelpšam beidzot būs iemesls sākt lasīt latviešu literatūru?

Žurnāliste Sandra Veinberga sarakstījusi romānu

BNS
11. decembris 2001 05:00

Klajā nācis pazīstamās žurnālistes un publicistes filozofijas zinātņu doktores pēdējos divpadsmit gadus Zviedrijā dzīvojošās un strādājošās Sandras Veinbergas pirmais romāns “Ielocītās lapas”. Izdevējs ir akciju sabiedrība “Preses nams”, informēja “Preses nama” sabiedrisko attiecību projekta vadītāja Daiga Lapsa.

Veinberga par darba tapšanu teikusi: “Jutu, ka man ir pienākums uzrakstīt šo darbu, lai pateiktu to, ko nevaru izteikt žurnālistikā un zinātnē. Romāna žanrs man to ļāva izdarīt visprecīzākajā veidā. Mākslinieciskā formā esmu uzrakstījusi to, kas noticis Latvijā 20.gadsimta otrajā pusē.”

Romānā minēti autentiski vēsturiski fakti, tas ir darbs par okupētas tautas likteni. Tajā stāstīts par konkrētiem cilvēku likteņiem, lai paskaidrotu, kas ir Latvija. “Tas ir visiedarbīgākais veids,” vēsta autore. “Romānā ir vairākas kontraversālas lietas, ar šo darbu es izaicinu vēsturniekus,” sacīja Veinberga.

Apgāda “Preses nams” vadītāja Astrīda Iltnere savukārt atzinusi: “Beidzot uzrakstīts romāns vīriešiem, kurā darbojas arī sievietes, turklāt spožas miera laika dāmas, īstenas latvietes – ar vienīgi viņām raksturīgām īpašībām, arī imigrante – ar šarmu un prasmi izvērtēt dzīvi un vīriešus, kurus autore tomēr arvien patur priekšplānā. Te ir 30.gadu jaunkapitālisti, te ir viņu dēli – ar uzticību, nodevību un viltu. Ar autores smalko ironiju. Visus izšķir karš un politisko režīmu maiņa. Romāna darbība rit līdz pat mūsdienām.” Veinbergas grāmatas “Ielocītās lapas” atvēršanas svētki būs 11.decembrī plkst.15 Reiterna nama Rokoko zālē. Paredzēta tikšanās ar grāmatas autori un izdevējiem.

 

 

http://www.kurbijkurne.lv/forums/index.php?showtopic=1081&mode=threaded&pid=342475

Man patīk :
Aleksandrs Dimā(tēvs) “Grāfs Monte – Hristo” – visvairāk
Sandra Veinberga ” Ielocītās lapas”
“Šoks” (autoru neatceros)
” Tumšais enģelis”
” Trauma ”
” Hobits”
” Hameleons”

Leave a Reply