Mediju Misija

ISBN: 978-9934-0-1058-3, 158 lpp.

Apgāds “Zvaigzne ABC” www.zvaigzne.lv laidis klajā grāmatu “Mediju misija”, kurā filosofijas doktore, profesore, sabiedrībā pazīstamā žurnāliste un publiciste Sandra Veinberga atspoguļo Latvijas preses nozares attīstību, sasniegumus, procesus un problēmas pēc mūsu valsts neatkarības atjaunošanas. Šie jautājumi skatīti saistībā ar Latvijas vēsturi un preses attīstības tendencēm pasaulē.

Analizējot Latvijas preses žurnālistiku, autore piedāvā arī daudzu mūsu valsts periodiskās preses izdevēju viedokli par avīžu un žurnālu vēsturi, misiju un attīstības perspektīvām. Grāmata “Mediju misija” pamatojas uz autores ilggadējo zinātnisko pieredzi mediju pētniecībā (latviešu valodā ir iznākušas viņas grāmatas “Masmediji” un “Publiskās attiecības. Teorija un prakse”) un žurnālistisko praksi preses un ētera mediju darbā gan Latvijā, gan ārzemēs. Izvirzot versijas un piedāvājot problēmu skaidrojumus, Sandra Veinberga nepārprotami rosina lasītājus iedziļināties jautājumā par mediju lomu un misiju Latvijā.

  • Sandra Veinberga: “Iespējams, ka no valsts varas neatkarīga, brīva un uzskatu, vērtību un viedokļu ziņā daudzveidīga prese ir līdz šim būtiskākais Latvijas demokrātijas sasniegums.”

Izdevniecības Zvaigzne ABC valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka: Sandras Veinbergas grāmatām ir liela loma jauno žurnālistu paaudzes izglītošanā.

Mūsu izdevniecība ir izdevusi Sandras grāmatas  “Publiskās attiecības. Teorija un prakse” un “Masmediji”. Šīs grāmatas ir pieprasītas un to metiens vairākkārt piedrukāts. Grāmata  “Publiskās attiecības. Teorija un prakse” jau pārdota 3500 eksemplāru, kas Latvijas apstākļiem ir liela tirāža.

Nav daudz autoru, kas savās grāmatās spēj apvienot satura zinātnisku precizitāti ar dzirkstošu valodu. Tas lieliski izdodas Sandrai Veinbergai. Savā jaunākajā grāmatā “Mediju misija” viņa vispusīgi un aizrautīgi analizē Latvijas masu komunikācijas līdzekļu attīstību demokrātiskas valsts apstākļos, uzsverot to misiju – cīņu ar varu par patiesību. Izdevums nācis klajā īstajā laikā – brīdī, kad pasaulē aktualizējies jautājums par mediju lomu sabiedrībā. Lai arī turpmāk autori pavada īstenas žurnālistes pētnieciskais gars, drosme, patiesības alkas un intuīcija!

Recenzija no www.gramatuklubs.lv

Recenzija: Sandra Veinberga “Mediju misija” www.gramatuklubs.lv

Sergejs Kruks, Rīgas Stradiņa Universitātes asoc. profesors Recenzija par Sandras Veinbergas monogrāfiju „Mediju misija. Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas (1990–2010)”

 

Leave a Reply