Masmediji: prese, radio un televīzija

2005. g. 16.maijs. Zvaigzne ABC.

Masmediji: prese, radio un televīzija, 360 lpp.

ISBN 978-9984-40-346-5

Atkārtots un papildināts izdevums 2008.

Klajā nākusi Sandras Veinbergas grāmata „Masmediji”. Tā ir ļoti nozīmīga, gaidīta un vajadzīga grāmata, jo aizpilda līdz šim tukšo nišu latviešu grāmatniecībā.

 „Masmediji” ir pirmā plašākā preses, radio un televīzijas analīzei veltītā grāmata, kas sarakstīta latviešu valodā. Sandras Veinbergas grāmatā „Masmediji” aplūkotas un analizētas šādas tēmas: mediālā komunikācija; preses vēsture; radio un televīzijas komunikācija un vēsture; mediju valoda; žurnālistika un žurnālistu darba specifika; masmediju publika; pārmaiņu laiks, ieskicējot mediju attīstības prognozes nākotnē. Katrai no šīm tēmām veltīta viena no kopumā septiņām grāmatas nodaļām.

Grāmatā „Masmediji” apvienots teoriju izklāsts un praktisku piemēru analīze. „Masmediji” vienlaikus ir gan izglītojoša literatūra, gan ar aizrautību lasāma informatīva grāmata, kas sniedz plašu priekšstatu par masmediju vidi un masmediju nozīmi sabiedrībā. S. Veinbergas grāmata būs noderīga profesionāliem žurnālistiem un citiem preses, radio un televīzijas darbiniekiem, sociālo zinātņu studentiem, kā arī PR jomā strādājošajiem cilvēkiem, reklāmas un mārketinga speciālistiem un visiem, kas vēlas dziļāk izprast masmediju lomu mūsdienu pasaulē.

Grāmatas autore Sandra Veinberga ir filozofijas zinātņu doktore, docente, profesionāla žurnāliste, lektore un publiciste. „Šī grāmata ir veltīta Latvijas žurnālistikas turpmākas attīstības veicināšanai. Tā palīdzēs mediju praktiķiem tuvāk iepazīties ar moderno mediju vidi un labāk izprast kopsakarības un attīstības tendences masu komunikācijā. (..)

Šī grāmata ir īss ieskats moderno mediālās komunikācijas tendenču attīstībā, mēģinājums saskatīt kopsakarības un prognozēt attīstības iespējas,” grāmatas „Masmediji” ievadā norāda Sandra Veinberga, uzsverot: „Es ceru, ka šī grāmata sniegs zināmu ieguldījumu progresīvas mediju situācijas veicināšanā, un priecāšos, ja tā rosinās uz pārdomām un dos impulsu jaunām idejām un nākamajām grāmatām par medijiem latviešu valodā.” Sandras Veinbergas grāmatu „Masmediji” (360 lpp.) izdevis apgāds “Zvaigzne ABC”. Jāatgādina, ka plašu ievērību Latvijas lasītāju vidū jau guvusi Sandras Veinbergas grāmata „Publiskās attiecības. PR teorija un prakse”, ko apgāds “Zvaigzne ABC” laida klajā pagājušajā gadā. Sandras Veinbergas grāmatu „Masmediji” iespējams iegādāties “Zvaigznes” grāmatnīcās un citos Latvijas grāmatu veikalos.

Recenzijas par grāmatu Masmediji:

Inese Spīča, LU ekonomikas zinātņu doktore: Masu mediji kā kultūras un komunikāciju tehnoloģija 27.06.2005, Lietišķā Diena.

Juris Paiders. Rokasgrāmata par globālajiem informācijas kanāliem. 10.06.2005. NRA

Leave a Reply