⭐️Presei

Informācija medijiem

2010.g. 17. decembrī

Sandra Veinberga prezentē zinātniskas grāmatas par mediju cenzūru un Latvijas preses vēsturi

Pazīstamai mediju un publisko attiecību pētniecei un Liepājas universitātes viesprofesorei, Vadībzinātņu institūta vadošai pētniecei, žurnālistei un publicistei Sandrai Veinbergai tikko ir iznākušas divas monogrāfijas. Liepājas Universitātes izdevniecībā LiePa ir izdevusi grāmatu Censorship – the Mission of the Media un izdevniecība Zvaigzne ABC monogrāfiju Mediju misija. Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas (1990-2010).

Censorship – the Mission of the Media uz pēdējo gadu faktu pamata analizē cenzūras globalizāciju un dažādus cenzūras veidus gan totalitāru režīmu, gan Rietumu demokrātijas valstīs. Grāmatā liela uzmanība veltīta autores mītnes zemes Zviedrijas mediju īstenotai cenzūrai, tostarp Latvijas celtnieku konflikta ar Zviedrijas arodbiedrībām gadījumā, kā arī tādām cenzūras formām, kā vertikālā un horizontālā cenzūra, kultūras elites cenzūra u.c.

„Cenzūras evolūciju nosaka formālie un neformālie priekšnosacījumi, jo arī visbrīvākajā un demokrātiskajā valstī vienmēr atradīsies žurnālisti, kam būs grūtības izteikties skaidri un gaiši, uzskatot, ka vislabākais izteikšanās veids visos apstākļos ir „mutes turēšana”. Tieši tāpat kā izteikšanās brīvības priekšnosacījums nav vienlaikus garantija, ka visi paustie viedokļi ir patiesība”- raksta S. Veinberga.

Grāmata ir angļu valodā un paredzēta starptautiskai auditorijai.

Liepājas universitātes zinātnes prorektore, Dr. Philol. Ieva Ozola:

  • Esam priecīgi, ka viena no Sandras Veinbergas grāmatām izdota mūsu izdevniecībā, jo jau divus gadus viņas lekcijas iedvesmo arī Liepājas Universitātes sabiedrisko attiecību un mediju studentus. Angliski sarakstītā grāmata nav mācību līdzeklis tradicionālajā izpratnē – izmantodama reālus dažādu kultūru mediju faktus, autore rosina izprast cenzūras saknes, saskatīt un novērtēt  tās izpausmes un ietekmes. Ceru, ka Sandras Veinbergas vadībā cenzūras pētījumi Liepājas Universitātē veiksmīgi tiks turpināti.

Grāmatā Mediju misija Sandra Veinberga atspoguļo Latvijas drukātās preses nozares attīstību, saistībā ar Latvijas vēsturi un preses attīstības tendencēm pasaulē.
Autore piedāvā arī daudzu Latvijas periodiskās preses izdevēju viedokli par avīžu un žurnālu vēsturi, misiju un attīstības perspektīvām.
Izdevums pamatojas uz autores ilggadējo zinātnisko pieredzi mediju pētniecībā, žurnālistisko praksi preses un ētera mediju darbā gan Latvijā, gan ārzemēs. Izvirzot versijas un piedāvājot problēmu skaidrojumus, S. Veinberga nepārprotami rosina lasītājus iedziļināties jautājumā par mediju lomu un misiju Latvijā mūsdienu pasaulē.

Izdevniecības Zvaigzne ABC valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka: Sandras Veinbergas grāmatām ir liela loma jauno žurnālistu paaudzes izglītošanā.

Mūsu izdevniecība ir izdevusi Sandras grāmatas  “Publiskās attiecības. Teorija un prakse” un “Masmediji”. Šīs grāmatas ir pieprasītas un to metiens vairākkārt piedrukāts. Grāmata  “Publiskās attiecības. Teorija un prakse” jau pārdota 3500 eksemplāru, kas Latvijas apstākļiem ir liela tirāža.

Nav daudz autoru, kas savās grāmatās spēj apvienot satura zinātnisku precizitāti ar dzirkstošu valodu. Tas lieliski izdodas Sandrai Veinbergai. Savā jaunākajā grāmatā “Mediju misija” viņa vispusīgi un aizrautīgi analizē Latvijas masu komunikācijas līdzekļu attīstību demokrātiskas valsts apstākļos, uzsverot to misiju – cīņu ar varu par patiesību. Izdevums nācis klajā īstajā laikā – brīdī, kad pasaulē aktualizējies jautājums par mediju lomu sabiedrībā. Lai arī turpmāk autori pavada īstenas žurnālistes pētnieciskais gars, drosme, patiesības alkas un intuīcija!

Abu grāmatu prezentācija un tikšanās ar autori un izdevējiem brīvā, saviesīgā atmosfērā ar vīnu un uzkodām notiks piektdien, 2010. gada 17.decembrī 17.00 Rīgā mākslas galerijā Birkenfelds, Rūpniecības ielā 3. Medijiem pieteikšanās uz pasākumu pa e-pastu: press@balticmedia.net

Papildinformācija: izdevniecība Zvaigzne ABC – Zane Kilbloka: tālr. +371 29 46 43 84, zane.kilbloka@zvaigzne.lv, izdevniecība LiePa – Inga Ronče  tel. 29413446 , inga.ronce@liepu.lv,  Sandra Veinberga, tel. +46 70 4930148, e-pasts: press@balticmedia.net,

Galerija Birkenfelds – Toms Zvirbulis, tel. 29141605, http://birkenfelds.lv/

3 comments


  1. Cik ilgi jāstaigā pa tuksnesi, lai atbrīvotos no vergu sindroma. Visumā mēs Latvijā vēl par maz pa īstam protam justies un garīgi dzīvot neatkarīgi. Vēl arvien raisās apspiestība, kas krājusies ļoti ilgstoši.

Leave a Reply