Zinātne: kā nodarbojās ar seksu pirms 14000 gadiem?

Seksa vergi, fosfors kā aborta līdzeklis un pierunāšanas sekss ar draudiem noburt. Apmēram šādi cilvēki mūsu platuma grādos ir nodarbojušies ar fizisko baudu un tās sekām tūkstošiem gadu atpakaļlaikā. To noskaidrojis arheologs un aprakstījis publicists Jonatans Linstrēms savā jaunajā grāmatā „ Sekss visos laikos“ par akmens laikmeta un viduslaiku ierašām šajā attiecību zonā. Grāmatas ideja – izdevēja izauklēta. Visi, zina, ka sekss ir pieprasīta tēma un tobrīd tā tika pasūtīta arheologam un publicistam kā pētījums. Seksualitāte ir bijusi cilvēkiem svarīga visos laikos, fantāzijas arī vienmēr ir pieticis. Taču tad ierodas ideoloģijas, ticības un pārliecības un iznīcina visu, kas iegūts, saprasts, atrasts kā piemērojams. Tāpēc īsi par viņa atklājumiem – šajā rakstā. 

Kas bija lielākais pārsteigums pēc pētījuma pabeigšanas?

Ir iegājies, ka sievietēm agrāk bijis smagi. Patriarhāts viņas ne tikai pazemoja, bet pat iznīcināja. Pētījums pierādīja, ka sievietes ir vienmēr nīdētas un nīcinātas, pateicoties agresīvu vīriešu nekontrolētajam niknumam. Aina izskatās pretīgāka nekā sakumā pētniekam un grāmatas autoram šķita pieļaujams.

Taisīt bērnus bijis vīrieša pienākums, bet kas notika pēc tam – tikai sieviešu atbildība. Piemēram 19.gadsimtā meičas un sievietes skrāpēja nost no sērkociņiem sēru un dzēra to kopā ar pienu, lai izraisītu abortu. Daudzas no tā pēc tam nomira. Ja izpēta vēsturi un procesus, kas notikuši, tad liekas neiespējami saprast kā katoļu baznīca uzdrošinās turpināt pat šodien pieprasīt anulēt pretapaugļošanās līdzekļus un abortus, ja zinām, kādas šausmas un cik daudz nāves šī aprobežotā nostāja ir izraisījusi gadu tūkstošu gaitā. Polijas (abortu aizlieguma) piemērs šodien ir traģisks savā nejēdzība. Pēc Jonatana domām, vēstures notikumu analīze rāda un liek saprast, kas bija un kas nebija pareizi sen senos laikos. Viņš cer, ka daži, kuriem raksturīga konservatīva pieeja cilvēka dzīvei, homofobija un abortu nīšana, pēc šīs grāmatas izlasīšanas sapratīs šo šie aizspriedumi panāk – nelaimes, ciešanas un nāvi. Tikai un vienīgi nelaimes.   

Vai kristīgā ticība neiebilst pret izvarošanu?

Kristiešu ienākšana un savu ticības dogmu iepludināšana Eiropas ziemeļos, panāca būtiskas pārmaiņas cilvēku intīmajās attiecībās. „Viena attiecību daļa uzlabojās, citas – pasliktinājās“, –  konstatē Jonatans. Viduslaikos veidojas valsts. Dvēsele tagad bija arī vergam un teorētiski ar šo brīdi visi tiek uzskatīti par cilvēkiem. Beidzot sieviete atbilstoši viduslaiku likumiem, var izvēlēties, ar ko precēsies un kam būs uzticīga. Neuzticība tiks sodīta gan vīrieša gan sievietes pārkāpumu rezultātā. Agrāk šādos gadījumos sodīja publiski un fiziski tikai sievieti. 

Jauns bija arī tas, ka ar viduslaikiem baznīca formulēja, kas gultā ir atļauts un ko nav atļauts darīt intīmās situācijās.  Tātad: sekss drīkst notikt tikai un vienīgi bērnu radīšanas nolūkā. Homoseksuālas attiecības tāpēc nav atļautas. Līdz ar to ir aizliegtas arī visa cita veida attiecību baudas, ja to rezultātā nedzimst bērns. Kas no šādas pieejas izriet? Dzimuma akts tiek absolutizēts un pārvēršas reglamentētā procedūrā. No baudas – pienākumā. Pēc šīs loģikas: orālais sekss, pārtraukts dzimumakts vai visa cita veida intīmās tuvības formas ir grēks, bet izvarošana – noderīga un akceptējama lieta.  

Vai uzticība bija svarīga?

Akmens laikmetā, kad cilvēki pārvietojās nelielās grupās un tuvinieku grupējums bija glābējs un pajumte, bija ļoti svarīga paļāvība uz savējiem. Cilvēki bija lielā mērā atkarīgi no savējo lojalitātes un šis apstāklis pieprasīja laipnību un mīlestību tuvinieku starpā. Izrakumi liecina par attēliem, kuros senie cilvēki sumina uzticību un lojalitāti pret tuviniekiem. Var pieņemt, ka neuzticība bija nelāga lieta un varēja novest pie konfliktiem. Cilvēki rūpējās viens par otru un vēlējās šo tuvību saglabāt.  

Vēlākā laikā – līdz ar savstarpējo karu sākšanos (metāla ieroči), sākas pavisam cita veida kopdzīve. Vikingiem mēdza būt vairākas sievas un seksa verdzenes no iekarotajām zemēm. Situācijā mainās brīdī, kad attīstās metāla ieroči. Tad sakas asiņaināki kari un nežēlīgāka apkārtējo pakļaušana sev. Ar to mirkli 85% ģimeņu tobrīd jau ir poligāmas. Proti – vīrietim uzreiz ir vairākas sievas. Ieroči bija tie, kas radīja šo stāvokli, ka sievietes neskaitās, bet vīrietis skaitās. Romietis Tacits ir aprakstījis Eiropas ziemeļu iedzīvotāju tradīcijas un konstatē, ka senie ģermāņi ir skarbi izturējušies pret nepaklausīgam sievietēm. Tām uzreiz nogriezti mati un viņās kailas dzenātas ar pletnēm cauri ciemam, visu klātesošo apsmieklam. Vīrietis, turpretī, drīkstēja būt neuzticīgs un neviens viņu par to nesodīja. Kristīgie ieviesa korekcijas šajā jomā un tagad – Adama un Ievas situācijā, sodīt varēja arī vīrieti. Taču sieviete joprojām nedrīkst noteikt dzimumakta iznākumu. To nosaka tikai un vienīgi vīrietis, taču atbildība par sekām jāuzņemas sievietei. Tā tas ir arī šodien. Tie, kas cīnās pret abortiem, atbalsta vīrieša diktāta privilēģiju dzimumakta laikā.    

Vai intīmās attiecības bija tikai baznīcas obligātā procedūra un viss? 

Pēc Jonatana domām, ir ļoti grūti nolasīt avotu materiālu. Tajā daudz slēptu salīdzinājumu, kas šodienas cilvēkam grūti saprotami. Taču šur tur pavīd arī iemīlēšanās un romantika. To pierāda rūnu ieraksti. Viena daļa šajos tekstos ir pierastās rupjības, bet var sastapt arī poēziju un romances. Tas pierāda, ka bija situācijas, kad cilvēki neuztvēra sevi kā dzīvniekus, kuriem jāvairojas, bet jutās kā dzīvas būtnes, kas jūt seksuālu kaisli un priecājas par baudu, prieku, mīlestību viens no otra. 

Protams, ka uzkrītoši ir teksti par atriebībām ar kurām draudēja puiši un vīri, kuriem sievietes intīmu tuvību atteica. Tad šo nepadevīgo sievieti solīja skarbi izvarot, pazemot kādā citā veidā vai noburt. Toreiz nebija interneta, kurā izvemt savu apslāpēto erotisku niknumu, tāpēc noderēja akmens un lāsti uz akmens virsmas. Tas nozīmē, ka jau pirmskristietības laikā intīmās attiecības bija daudz plašāka fiziskā komforta zona, nekā tikai bērna radīšana. 

 

Vai to darīja bieži? 

Dokumenti rāda, ka sieviešu un bērnu mirstība bijusi augsta un vairāk par 5 bērniem ģimenē nav bijis. Muļķīgi iedomāties, ka katra sieviete sava mūža laikā tikai piecas reizes bija tuvībā ar vīrieti. Taču jau toreiz mīloši vīrieši sapratuši, ka dzemdībās sievieti var zaudēt un devuši priekšroku cita veida tuvībai, obligātās „bērna taisīšanas“ vietā. Taču mums nav saglabājusies statistika no seksa verdzības laikiem un sabiedrībās, kurās visu noteica spēcīgs vīrietis ar ieroci pie sāniem. Tur šī aina varēja būt cita. Tur sievietes nežēloja un izmantoja katru dienu, ja kāda bija pa ķērienam. Rupjība un primitīvisms ir vajājusi cilvēkus visu garo vēstures procesa gaitu un turpina okupēt arī šodien. 

Jonatana grāmatā tiek konstatēts, ka viens no vislabāk dokumentētajiem seksa aktiem ir homoseksuāls. Vai viņš pievēršas šim faktam pašmērķīgi? Nē, Jonatanam esot šķitis, ka to vajag pieminēt, jo pat šodienas cilvēki nesaprot, ka vienmēr un visos laikos ir bijuši biseksuāli un homoseksuāli cilvēki: vīrieši un sievietes. To pierāda dokumenti, kas apraksta šādas vīriešu grupas, kuri devušies garos medību sirojumos visi kopā un šī sistēma funkcionējusi vairāku paaudžu garumā. Dzīves apstākļi, kara gaitas un daudzi citi priekšnoteikumi radīja situācijas, kad vīrieši bija iztikuši intīmajā dzīvē bez sievietēm. 

Ko mēs vēl varētu nezināt? 

Sienu gleznojumi Bohuslenē pierāda, ka jau akmens laikmetā cilvēki ir nodarbojušies ar seksuālu pašapmierināšanos, orālo seksu un pārtrauktu dzimumaktu kā labāko preventīvo metodi. Tas nozīmē, ka viņi ir novērtējuši augstāk intimitāti un gandarījumu no attiecībām, nevis vairošanos kā tādu. 

Jonatans uzsver, ka 43% no visām ilustrācijām, kas atrastas  uz Zviedrijas rietumkrasta alu sienām ir vīrieši ar dzimumorgānu erekcijas stāvoklī. Blakus parasti bijis zobens. Iespējams, ka šis ir simbols, kura mērķis bijis spēka demonstrāciju Dieva priekšā. Taču senie cilvēki zīmēja arī dzemdi un vagīnu. Lielākais šāds zīmējums ir atrodams senā apbedījumā un ir 13 metru garš. Dzemde senajiem ziemeļu iedzīvotājiem nozīmēja ne tikai auglību, bet arī dzīvību un tolaik esot pastāvējis priekšstats, ka „zem dzemdes“ apbedīties kaujinieki kādreiz atdzīvosies un turpinās dzīvot. Tāpēc karavīri zem šī simbola ir apglabāti vēl nedzimuša bērna pozā. 

Kāpēc visos vēstures periodos viena vīriešu daļa ir centusīes pazemot, paļaut un iznīcināt sievieti? Tāpēc, ka „līdzko sieviete patiešām kļūs līdztiesīga vīrietim, viņa uzreiz to apsteigs“ (Sokrāts).

Leave a Reply