Putina diagnoze un „melnās triādes“ vaibsti

Speciāli TVNET

Vairums no mums spēj saskatīt citu cilvēku situāciju, bailes, ciešanas un sāpes. Nedarīt apkārtējiem pāri. Šāda spēja cilvēkam ir dota. Taču vienai daļai līdzcilvēku raksturīgi specifiski domāšanas vaibsti, jo šie ļaudis mēdz būt emocionāli vēsi, cietsirdīgi, bez empātijas un ar tieksmi tik pie varas, lai noteiktu pārējo likteņus. Šo faktoru nosakot iedzimtība. Vai viena daļa no mums piedzimst ļaunāki nekā pārējie? Zinātne pierādījusi, ka tā patiešām ir.

Tumšā dvēsele jeb melnā triāde

Februāra beigās Vladimirs Putins sāka savu invāziju Ukrainā. Vairāk nekā mēnesi ukraiņu pilsētas tiek grautas, cilvēki šauti un krievu armija pieķerta civiliedzīvotāju vajāšanā, pazemošanā un masu slepkavībās. Vai šādu karu spēj izraisīt ikviens no mums? Ir taču skaidrs, ka Ukraina Krieviju neapdraud. Nav nekādu masveida „azoviešu grupējumu“, kuru dēļ tiktu iznīcināti krieviski runājošie ukraiņi. Tātad nav nekā tāda, kas Putinam varētu reāli kalpot par ieganstu Ukrainas kara izraisīšanā. Cilvēka psiholoģijas pētniecībā netiek izmantots jēdziens „ļaunums“, jo tas nav definēts un sistematizēts. Tā vietā tiek runāts par “tumšiem personības vaibstiem“, kurus demonstrē trīs pacientu grupas: psihopāti, makjavelisti un narcisi. Šī ir tā saucamā melnā triāde. Katra no grupām atšķiras, taču tām ir daudz kopīgu īpašību – jūtu vēsums, manipulatīvas tieksmes un zems empātijas līmenis (cinisms, cietsirdība) pret apkārtējiem.

Pavisam nesen divi amerikāņu psihologi, pētnieki (Delroy Paulhus, Kevin Williams) publicēja virkni pētījumu „melnās triādes“ saistībā un secināja, ka visām šīm trim pacientu grupām iezīmīgas īpašības ir arī: impulsivitāte (strauja, nepārdomāta rīcība stresa situācijās), izšķiršanās par nepārdomāta riska rīcību baiļu jeb uztraukuma brīžos. Makjavelistiem, kuru diagnoze cēlusies no firsta Nikolo Makjavelli 16. gadsimta filozofijas, ir ļoti raksturīgs skarbs cinisms un manipulatora daba, stratēģisko plānu būvēšana ar mērķi sagraut apkārtni. Narcisi vienmēr apsēsti paši ar sevi un savu daiļumu, varenumu un ir pārliecināti, ka ir viedākie cilvēki pasaulē un visu saprot labāk par pārējiem. Narcisiem šķiet, ka likumi un noteikumi ir rakstīti tikai citiem, bet uz viņiem nekas „tāds“ neattiecas.

Mēdz atšķirt kognitīvo empātiju (saprast, ko otrs cilvēks domā) no afektīvās empātijas (sajust, kā cits cilvēks jūtas). Autiskiem cilvēkiem ir grūtības ar kognitīvo empātiju, savukārt personām no „melnās triādes“ ir lielas problēmas ar afektīvo empātiju. Līdzšinējās studijas rāda, ka „tumšo vaibstu“ vairāk konstatēts sievietēm, taču šajā virzienā pētnieku domas dalās. Neatkarīgi no tā, kāds ir pacienta dzimums, problēma paliek. Šī iezīmes ir iedzimtas.

No senčiem mantojam apmēram 50% personības vaibstu. Ieskaitot jūtu vēsumu un agresivitāti,“ uzskata Pauls Lihtenšteins, ģenētikas profesors KI Stokholmā, Viņa pētījumā iekļauti 12,5 miljoni cilvēku 30 gadu ilgā pētniecības periodā. Analīzes centrā bija krimināli sodīti noziedznieki un viņu ģimenes locekļi. Pētījums pierādīja, ka varmācība „nāk“ no vienām un tām pašām ģimenēm. Agrāk tika uzskatīts, ka varmācība ceļas noteiktos sociālos apstākļos, taču tagad ir pierādīts, ka šo slogu cilvēks manto arī ģenētiski. Cilvēks jūt vislielākās simpātijas pret savas grupas (bara) locekļiem. Tas attiecas uz dažāda veida kopības formām; tautu, nāciju, interešu grupu, sporta fanu kopu utt. Ienīst tos, kas konkurē vai nepeld pa straumi.

Lai sāktu karu, vajag izveidot divu interešu grupu pretnostatījumu. Nav svarīgi, vai reālajā dzīvē šāds konflikts vispār pastāv. Kara iniciators kara iemeslu var arī izdomāt pats un uztiept pārējiem. Šāds piemērs ir Putina izdomājums, ka Ukraina „ir nacistu perēklis“ un NATO ir „drauds krievu drošībai“. Brīdī, kad Ukrainas līderis Zelenskis uzrunā visu demokrātisko rietumu pasauli un sauc palīgā, tad Putins automātiski iekļauj krievu ienaidnieku sarakstā arī „Rietumus kā tādus“.

Lai panāktu krievu aktivitāti, viņi ir jāiebaida. To var izdarīt arī ar neesošiem ienaidniekiem. Jo vairāk cilvēki tie iebaidīti, jo ciešāk tie sakļaujas ap līderi. Efektu pastiprina informācijas avotu ierobežošana – ja līderis nolaupa visus informācijas kanālus (medijus), tad tauta domās tā, kā vadonim vajag. Tāpēc Putins tur krievus savā kontrolē un stāsta tautai tikai savas patiesības. Taču eksistē vēl viens paņēmiens – dehumanizācija. Proti – ienaidniekam tiek atņemti cilvēcības vaibsti. Tas nozīmē, ka ukraiņi tiek iztēloti kā ļaunas žurkas, lopi un slaktējami kustoņi, lai tos nogalināt nebūtu žēl. Tieši tāpat Otrā pasaules kara laikā nacistiskās Vācijas karavīriem ebreji tika attēloti kā tarakāni. Šādā ceļā ienaidnieks pēkšņi vairs nav cilvēks. Pret to nav vairs jāizturas kā pret cilvēku. Dehumanizācija ir ļoti svarīgs kara instruments, jo „atļauj būt cietsirdīgam pret ienaidnieku“. Šādā situācijā būs karotāji, kas šo doktrīnu pieņems, bet atradīsies daži, kas no tās iekšēji atteiksies. Karotājiem no „melnās triādes“ šāda vide ir ideāla savas agresijas tālākai attīstīšanai.

Vai iespējams parastu, normālu cilvēku novest līdz masu slepkavas līmenim? Līdzšinējie pētījumi (60. gados Jeila universitātē) rāda, ka noteiktos apstākļos šāds risks pastāv zināmai iedzīvotāju grupai. Iedzenot cilvēku stresā, var panākt neadekvātu reakciju. Piemēram, pirms pāris gadiem Vladimirs Putins ielūdza Angelu Merkeli pie sevis viesos un sarunu telpā brīvi pastaigājās liels, melns suns. Ir zināms, ka bijušajai Vācijas kanclerei ir bail no suņiem un viņai raksturīga suņu fobija. Taču Putins speciāli sagādāja šo suni un palaida to staigāt pa telpu. Loģiski, ka šādi tika apzināti veidota stresa situācija, lai Merkele justos maksimāli slikti, nespētu pieņemt pareizu lēmumu. Domāju, ka šis „eksperiments ar Merkeli“ skaidri raksturo Vladimiru Putinu un ziņo par viņa piederību „melnajai triādei“.

Politika kā psihopātu magnēts

Psihologi mēdz studēt valstu vadītājus un konstatēt viņu personību vaibstus. No vienas puses, tas nav labi, jo „pacienti“ paši šajā analīzē nepiedalās. Taču, no otras puses, vairums līderu neredz sevi no malas un neapzinās savu defektu spēku. Kāda 2020.gada pētnieciskajā studijā 1800 ekspertu analizēja 157 pasaules valstu līderus. Ieskaitot 14 autoritāru, despotisku valstu vadītājus, kas tiek apzīmēti ar signālvārdu „spēcīgie vīri“ (strong men). To skaitā arī Vladimirs Putins, Žairs Bolsonaro, Donalds Tramps un Viktors Orbans. Pētījuma rezultātā pierādījās, ka visiem 14 diktatoriem ir līdzīgi „melnās triādes“ vaibsti: 1) visi ir vairāk ekstraverti nekā caurmēra norma un nav gatavi uz pretimnākšanu/vienošanos konfliktu vai krīžu situācijās; 2) interesanti, ka Vladimirs Putins saņēma visaugstāko punktu skaitu narcisisma jomā. Viņam raksturīgs emocionāls saltums, aizraušanās ar shēmošanu un manipulēšanu, empātijas (līdzjūtības) trūkums un ļoti augsts pašvērtējums; 3) Putinam tika konstatētas arī psihopāta iezīmes, kurām raksturīga impulsivitāte un nespēja nomierināties. Cilvēki ar psihopātijas iezīmēm nejūt bailes, bet kompensē savu trauksmi ar augsta riska lēmumiem.

Kā viss beigsies Ukrainas frontē? Zinot „melnās triādes“ specifiku, nav pamata cerēt uz Krievijas konstruktīvu rīcību. Putina iespaidā šī valsts ir pazudinājusi sevi visās jomās un piecelties nespēs. Atliek cerēt uz ārpasaules viedu rīcību, zinot, ar kādu pacientu ir darīšana.