Karsta ziņa zviedru medijos: Baltijas zemnieki Briselē dzied Atmostas Baltija.

2013. gada 7. februārī.

Baltijas zemnieku protests Briselē
Zviedru preses uzmanības centrā šodien ir Baltijas zemnieku protests pret ES lauksaimniecības subsīdijām, kas Baltijas valstīm ir vidēji 119 eiro par hektāru, bet Beļģijā un Nīderlandē 400 eiro. Vidējais subsīdiju apjoms par ha ES ir 269 eiro. Šie fakti kā netaisnīgi pret Baltijas zemniekiem tiek uzsvērti Dagens Nyheter ievadslejās.

Videorepotāžā var redzēt, kā Baltijas zemnieki, sagaidot ES līderu tikšanās dalībniekus Briselē, kopā dzied 1989. gada dziesmotās revolūcijas himnu Atmostas Baltija.

One comment


  1. Nu ko Zviedri būs nobijušies. (Glābiet bankas, glābiet Zviedriju, Baltija mostas)
    Viņiem te ir daudfz ko zaudēt, būtu īsta atmoda, viņiem tas nepatiktu.

    Bet par tēmu, par subsīdijām, tagad kad lēmums ir pieņemts man ir tikai divi vārdi ko teikt – inporta kvotas.

Leave a Reply